Contact

Vragen over het Lustrum? Wilt u d.m.v. een partnerschap uw bedrijf mooi op de kaart zetten tijdens ons Lustrumjaar? Dan kunt u contact met ons opnemen via de mail!

Haringvliet 94
3011TH Rotterdam

010 411 83 15

eeuwcommissie@hetrsg.nl

Eeuwcommissie

Als Eeuwcommissie proberen we te zorgen dat het Eeuwjaar voor iedere RSG’er onvergetelijk wordt! Zo organiseren we de Eeuwdag, de Dies Natalis en de Lustrumweken. Tevens houdt de Eeuwcommissie zich bezig met allerlei diversen zaken omtrent het Eeuwjaar. Voor vragen omtrent het Eeuwjaar kun je bij de Eeuwcommissie terecht door een mailtje te sturen naar eeuwcommissie@hetrsg.nl.

Lisa Schmitz                           Praeses
Lotte van der zel                   Vice-praeses
Emma Sijbers                        Ab actis
Kirsten Riding                        Quaestor
Mathilde Lones                     Acquisitie
Allard Teerds                         Design
Wytze de Groot                     Pandbaas
Wouter Bloemsma               Promotie
Tom Scheppink                     Pakketten
Maaike Menheere                 Reünisten
Nick Habers                            College Gedelegeerde

Lustrumgalacommissie

De Lustrumgalacommissie zal op 19 februari een gala ter ere van het Eeuwjaar organiseren voor alle leden én reünisten.

Jur Hekers                           Praeses
Thijs Gerritsen                    Ab actis
Maartje Arnold                   Quaestor
Marroussia de Bruijn
Rick Schaap
Roos Huisman
Sjoerd Kooijman
Michelle van de Veer
Eske Groeneveld
Annemieke van der Wal  Lid
Robin van der Weiden     College Gedelegeerde

Lustrumalmanakcommissie

De Lustrumalmanakcommissie maakt een almanak die niet alleen over het afgelopen jaar gaat, maar over de afgelopen vijf jaar!

Cas Bakker                             Praeses
Iris Heerekop                          Ab actis
Michaël Ferwerda                 Quaestor
Yfke Wegman
Martijn Baart
Onno Kok
Nikki Ekas
Ralph Witvoet
Nic van de Vorst
Amy van Suijlekom                Lid
Frederike Vijftigschild            Toehoorder

Lustrumwintersportcommissie

De Lustrumwintersportcommissie zal in het Eeuwjaar een geweldige skireis organiseren.

Lonneke Deveny                     Praeses
Emma Willems                       Quaestor
Kinga Verbeeck                       Ab actis
Dirk Jongman
Stefan Mons
Anne Willems
Tymen Blaak
Marit Wijnen
Martijn Borgmeijer                 Lid
Danny Zwikstra                       College Gedelegeerde

Nachtblind presents Lustrumslotfeest

Het Lustrumslotfeest zal de afsluiter van de Lustrumweken zijn op 14 mei 2022. Deze avond wordt georganiseerd door de Nachtblindcommissie.

Ruben van Nijnatten           Praeses
Kyra Lolkema                        Ab actis
Anne Delsman                      Quaestor
Rebecca Mes                         Locatie
Frederik Tijssen                     Acquisitie
Noa van den Boogaard         Promotie
Bas van der Sande
Thijs Olthof
Fera Oppewal
Loes Stijnman                    Lid
Jasper Lathouwers           College Gedelegeerde

Eeuwquisitie team

Gedurende het hele Eeuwjaar zullen tal van evenementen worden georganiseerd met grote aanwezigheid van RSG’ers. Een mooie kans om uw bedrijf zichtbaar te maken voor studenten. Met het Eeuwquisitie team zoeken wij naar de beste samenwerkingen met bedrijven. We staan altijd open voor contact om te kijken hoe we elkaar kunnen helpen!

Dejan Stuve
Maey Touw
Iris Ouwehand
Nick Habers
Kirsten Riding
Wouter Bloemsma
Mathilde Lones

Subcommissie Tentoonstelling

Op de Eeuwdag zal in de Laurenskerk een tentoonstelling plaatsvinden over de geschiedenis van RSG. Hand in hand met de uitreiking van het Eeuwboek en de informatie die in het Eeuwboek staat, zal deze tentoonstelling de geschiedenis van het RSG visueel aan u overdragen. Voor én door de leden.

Kim Provily                                    Praeses
Nienke Ybema
Annemieke van der Wal
Puck Elshout                                 Lid
Emma Sijbers                               Commissie Gedelegeerde

Subcommissie Lustrumalbum

Iedere vereniging is trots op haar liederen, zo ook RSG. Iedere Eurekaweek brengt de vereniging een lied uit en ieder Lustrum een heel album! Wij zijn dit jaar verantwoordelijk dat de komende 5 jaar weer de beste nummers door Midgard galmen. Dit doen wij niet alleen, dit doen wij met z’n allen. Ieder lid kan een lied insturen voor op het album en zo kunnen wij de beste nummers selecteren!

Daan van Rosendaal
Megan van Barneveld
Lisanne Storm
Marit van den Berg                Lid
Allard Teerds
Lotte van der Zel                     Commissie Gedelegeerde

Klustrum

Als RSG’ers zijn we allemaal ontzettend trots op ons pand. Het komt niet vaak voor dat een groep studenten een monumentaal pand tot haar beschikking heeft om uit te leven. Om het honderdjarig bestaan te vieren willen wij deze trots ook weerspiegelen en moet het pand er tot in de puntjes in orde uitzien. Wij als klustrum nemen verschillende projecten op ons om ons Asker V helemaal klaar te maken voor het honderdjarig bestaan van onze prachtvereniging.

Wytze de Groot                      Pandbaas
Lotte van der Zel
Maaike Menheere
Emma Sijbers
Nick Habers
Allard Teerds
Wouter Bloemsma
Lisa Schmitz
Mathilde Lones
Andrea Elzo Kraemer
Annemieke van der Wal
Cas Bakker
Jasper Lathouwers
Jesse van den Broek
Joost van den Maagdenberg
Juulke Vroegindeweij
Robin van der Weiden
Tom Scheppink
Yara Fellinga
Yfke Wegman
Thijs Olthof

Curatorium

Het Curatorium is het bestuur van de Stichting Reünisten R.S.G. Het Curatorium kent 7 tot 14 ‘permanente’ leden die op persoonlijke titel voor vijf jaar worden benoemd en daarna herkiesbaar zijn. Daarnaast hebben de Praeses, Quaestor Senaat en Vice-Praeses Sociëteit van de vereniging qualitate qua zitting in het Curatorium.

Richard Mulder (1993)          Praeses
Saskia van Eeuwijk (1977)    Ab Actis
Martin Borsboom (1988)      Quaestor
Bertil de Rooij (1959)             Contactpersoon 1944-1972
Hans van de Weg (1961)      Contactpersoon 1944-1972
Thijs Goumans (1996)           Businessclub
Willem Gordijn (1998)           Onderhoud pand
Roos Verhooren (2002)        Communicatie
Avril Hensen (2006)               Fondsenwerving Eeuwboek
Dennis Le Loux (2006)          Eeuwfeest/Eeuwjaar
Bart van den Bergh (2007)  Eeuwboek
Ginny Luijten (2011)                Nesthor
Nick Habers                             h.t. Praeses RSG
Tessa Noordermeer               h.t. Quaestor Senaat R.S.G.
Robin v.d. Weiden                   h.t. Vice-Praeses Sociëteit R.S.G.

Nesthorcommissie

De Nesthorcommissie organiseert jaarlijkse diverse evenementen voor reünisten en oud-leden van het R.S.G, waaronder het traditionele Reünistendiner op ‘Oudejaarsavond’ en het Nesthor Lentediner. Daarnaast organiseert de commissie op (bijna) elke laatste vrijdagavond van de maand een reünistenavond op sociëteit Asker V.
De commissie is tevens verantwoordelijk voor het reünistenblad ‘Nesthor’ dat vier keer per jaar verschijnt.

Alissa Hoogenboezem            Praeses
Jasper Spoorendonk              Quaestor
Iris Feijen
Yannick van der Leeden
Christiaan Oudmaijer
Jonathan Smit
Karlien Veldscholte
Vincent Verhoef
Roos Verhooren
Sander Vissers
Chiel Zwijnenburg                 Lid
Nick Habers.                            h.t. Praeses R.S.G.
Marit Wijnen                            h.t. Ab Actis R.S.G.

Nieuwsbrief

Om up to date te blijven van het Eeuwjaar laat hier je email achter.

Partners van het Eeuwjaar

Zoeken naar evenement